Tillbaka

tranexamsyra
Cyklokapron, Cyklonova, Tranexamsyra Orifarm, Tranon

2011-12-14 Expertråd obstetrik och gynekologi

Beslut

Kvarstår

Indikation

Menorragi/Riklig menstruationsblödning

Förbehåll / Kommentar

Tranexamsyra ska endast ges till kvinnor med rikliga regelbundna blödningar. Oregelbundna blödningar ska utredas.

Tranexamsyra insättes först då riklig blödning börjat, behandlingen påverkar inte blödningens längd. Om otillräcklig effekt bör annan behandling övervägas.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept - se nedan under sortiment. Cyklokapron rekommenderas vid rekvisition till läkemedelsförråd. Tranexamsyra finns även i mindre förpackning för egenvård (Cyklo-F, 18 st tabletter á 500 mg).

Cyklokapron bedöms ej medföra någon miljöpåverkan.

Motivering

God klinisk effekt med tranexamsyra som är en fibrinolyshämmare. Individuell dosering.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Bonnar J, Sheppard BL. Treatment of menorrhagia during menstruation: randomised controlled trial of ethamsylate, mefenamic acid, and tranexamic acid. BMJ. 1996;313:579-82. PubMed
  2. Preston JT, Cameron IT, Adams EJ, Smith SK. Comparative study of tranexamic acid and norethisterone in the treatment of ovulatory menorrhagia. Br J Obstet Gynaecol. 1995;102:401-6. PubMed

Bedömning utförd av

Mats Bergström, Maija Fredrikson, Angelica Lindén Hirschberg, Git Ljunggren, Lena Marions, Gunnar Möllerström, Cilla Salamon, Birgitta Norstedt Wikner

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.