Öron-, hals- och bihåleinfektioner

Vårdprogram för luftvägsinfektioner i öppen vård. Strama, Janusinfo.

Vid misstanke om Pc-allergi av icke allvarlig typ bör testdos ges.

Akut otitis media (AOM)

PcV 25 mg/kg x 3 i 5 dygn (max 2 g x 3)

Barn 1–12 år

Aktiv exspektans i 2–3 dygn rekommenderas om inte allmänpåverkan eller perforerad otit föreligger. Undantag barn under 2 år med bilateral otit.

Pc-allergi typ 1

Ery-Max 10 mg/kg x 4 i 7 dygn (max 1g/dygn)

Vid öronsekretion hos barn med rörbehandling

Terracortril med polymyxin B 3–5 droppar x 3 i 5 dygn

Terapisvikt vid akut otitis media

amoxicillin 20 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 750 mg x 3)

Alternativt enligt odlingssvar.

Recidiv av akut otitis media – inom 4 veckor

PcV 25 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 2 g x 3)

amoxicillin 20 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 750 mg x 3)

Alternativt enligt odlingssvar.

Akut streptokocktonsillit

PcV 12,5 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 1 g x 3)

Recidiv av streptokocktonsillit – inom 4 veckor

Verifiera diagnosen.

cefadroxil 12,5 mg/kg x 2 i 10 dygn (max 1 g x 2)

Akut maxillarsinuit

Exspektans rekommenderas vid symtom <10 dygn.

PcV 25 mg/kg x 3 i 7 dygn (max 2 g x 3)

Pc-allergi typ 1 och >8 år

doxycyklin 200 mg x 1 dag 1, sedan 100 mg x 1 i 8 dygn