Njursjukdomar

.

.

Beräkna och beakta njurfunktionen vid val och dosering av läkemedel. Läs mer »

Albuminuri och/eller nedsatt GFR indikerar ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Det är viktigt att ge patienter med njursjukdom kardiovaskulär prevention. Läs mer »

Vid njursjukdom eller diabetes mellitus bör blodtrycket vara <130/80 mmHg. Vid samtidig makro- eller mikroalbuminuri ökar betydelsen av att nå målblodtryck. Proteinuri ska reduceras så mycket som möjligt genom blockad av renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS-blockad). Starta med låga doser och trappa upp långsamt vid kraftigt nedsatt njurfunktion (GFR <30 ml/min). Följ P-kreatinin och P-kalium.

ACE-HÄMMARE

Enalapril Sandoz,Enalapril Actavis Enalapril Mylan
Enalapril Teva
Enalapril STADA
Renitec
Ramipril HEXAL,Ramipril Actavis Ramipril Arrow
Ramipril Orifarm
Ramipril ratiopharm
Ramipril Sandoz
Ramipril STADA
Ramipril Teva
Triatec

ANGIOTENSINRECEPTORBLOCKERARE (ARB)

Losartan Sandoz,Losarstad Losartan Actavis
Losartan Bluefish
Losartan Mylan
Losartan Orifarm
Losartan Teva
Losatrix
Lostankal
Furix,Furosemid Copyfarm Furosemid Hexal
Furosemid Nordic Drugs
Furosemid Recip
Impugan
Lasix Retard
Natriumbikarbonat Recip

Specialiserad vård

Hyperkalemi

Specialiserad vård

Rubbning av kalcium-fosfatmetabolismen

Se Behandling av rubbningar i kalk-, fosfat- och skelettmetabolism vid nedsatt njurfunktion. Janusinfo.

VITAMIN D-ANALOG

Etalpha

FOSFATBINDARE

I första hand

Calcitugg,Kalcidon

tuggtablett

Kalcipos

tablett

I andra hand

Renvela

Specialiserad vård

Renal anemi

Se Behandlingsrekommendationer vid renal anemi. Janusinfo.

ERYTROPOESSTIMULERARE

I första hand

Retacrit

kortverkande

Retacrit rekommenderas vid receptförskrivning. Vid beställning till slutenvård och andra vårdformer rekommenderas upphandlade erytropoesstimulerare.

I andra hand

Aranesp

medellångverkande

JÄRN

I första hand

Venofer

I andra hand - vid behov av höga doser, ≥500 mg

Ferinject

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.