Njursjukdomar

.

.

Beräkna och beakta njurfunktionen vid val och dosering av läkemedel. Läs mer »

Albuminuri och/eller nedsatt GFR indikerar ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Det är viktigt att ge patienter med njursjukdom kardiovaskulär prevention. Läs mer »

Vid njursjukdom eller diabetes mellitus bör blodtrycket vara <130/80 mmHg. Vid samtidig makro- eller mikroalbuminuri ökar betydelsen av att nå målblodtryck. Proteinuri ska reduceras så mycket som möjligt genom blockad av renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS-blockad). Starta med låga doser och trappa upp långsamt vid kraftigt nedsatt njurfunktion (GFR <30 ml/min). Följ P-kreatinin och P-kalium.

ACE-HÄMMARE

Enalapril Sandoz,Enalapril Actavis Enalapril Mylan
Enalapril Teva
Enalapril STADA
Renitec
+
Ramipril HEXAL,Ramipril Actavis Ramipril Arrow
Ramipril Orifarm
Ramipril ratiopharm
Ramipril Sandoz
Ramipril STADA
Ramipril Teva
Triatec
+

ANGIOTENSINRECEPTORBLOCKERARE (ARB)

Losartan Sandoz,Losarstad Losartan Actavis
Losartan Bluefish
Losartan Mylan
Losartan Orifarm
Losartan Teva
Losatrix
Lostankal
+
Furix,Furosemid Copyfarm Furosemid Hexal
Furosemid Nordic Drugs
Furosemid Recip
Impugan
+
Lasix Retard
Natriumbikarbonat Recip

Specialiserad vård

Hyperkalemi

Specialiserad vård

Rubbning av kalcium-fosfatmetabolismen

Se Behandling av rubbningar i kalk-, fosfat- och skelettmetabolism vid nedsatt njurfunktion. Janusinfo.

VITAMIN D-ANALOG

Etalpha

FOSFATBINDARE

I första hand

Calcitugg,Kalcidon

tuggtablett

Kalcipos

tablett

I andra hand

Renvela

Specialiserad vård

Renal anemi

Se Behandlingsrekommendationer vid renal anemi. Janusinfo.

ERYTROPOESSTIMULERARE

I första hand

Retacrit

kortverkande

Retacrit rekommenderas vid receptförskrivning. Vid beställning till slutenvård och andra vårdformer rekommenderas upphandlade erytropoesstimulerare.

I andra hand

Aranesp

medellångverkande

JÄRN

I första hand

Venofer

I andra hand - vid behov av höga doser, ≥500 mg

Ferinject

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.