Tillbaka

amitriptylin
Saroten

2012-06-28

Beslut

Upptas

Indikation

Neuropatisk smärta.

Förbehåll / Kommentar

Amitriptylin är miljöklassificerat.

Motivering

Effekten av amitriptylin är vid olika typer av neuropatisk smärta, inklusive central post-stroke smärta och smärta efter nervskada, väldokumenterad.

För att minska biverkningarna rekommenderas långsam upptrappning med en startdos på 10 mg administrerat på kvällen. Individuell dostitrering utifrån effekt och biverkning. Till äldre rekommenderas 5-10 mg till natten, kan ökas veckovis med
5-10 mg i taget till max 30 mg till natten. Risk för kognitiva biverkningar.

Tryptizol var det amitriptylinpreparat som tidigare rekommenderades, men som kommer att avregistreras under hösten 2012. Tryptizol och Saroten är inte utbytbara på apotek på grund av att mängden aktiv substans skiljer sig åt. (Styrkan motsvarar i det ena fallet mängden amitriptylinhydroklorid och i det andra fallet amitriptylinbas). Detta innebär att Saroten (amitriptylin) innehåller cirka 13 procent mer aktiv substans. Någon enstaka patient kan tänkas få lite mera biverkningar med samma dosering, men sannolikt har denna lilla skillnad i styrka ingen större betydelse.


Utredningsmaterial och referenser

1.Antidepressants for neuropathic pain. Saarto T, Wiffen PJ. Cochrane Database Syst Rev. 2007 Oct 17;(4):CD005454. Review PubMed
2.Översiktsartikel om behandling av neuropatisk smärta: Sindrup SH, Jensen TS. Efficacy of pharmacological treatments of neuropathic pain: an update and effect related to mechanism of drug action. Pain 1999;83:389-400. PubMed
 

Bedömning utförd av

Teresa Alton-Borgelin, Eva Carlsson-Holm, Per Fürst, Karl-Åke Jansson, Åsa Landerholm, Stefan Lundeberg, Jan Persson, Bo Ringertz, Maria Sjödahl, Karl-Fredrik Sjölund, Carl-Olav Stiller

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.