Tillbaka

amitriptylin
Saroten

2012-12-12 Expertråd analgetika och reumatologiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Generaliserade smärttillstånd

Förbehåll / Kommentar

Inom ramen för ett multidisciplinärt handläggande

Börja med 10 mg till natten, öka långsamt till avsedd effekt. Rekommenderad dos till äldre är 10 mg till natten, kan ökas veckovis med 10 mg i taget till max 30 mg till natten. Risk för kognitiva biverkningar.

Amitriptylin är miljöklassificerad.

Motivering

Amitriptylin är välbeprövad vid flera generaliserade smärttillstånd. En individuell dostitrering utifrån effekt och biverkningar rekommenderas.

Tryptizol (amitriptylin) rekommenderades i Kloka Listan 2012 men i november avregistrerades preparatet och ersätts av Saroten (amitriptylin). Tryptizol och Saroten är enligt Läkemedelsverket inte utbytbara på apotek på grund av att mängden aktiv substans skiljer sig åt. Styrkan motsvarar i det ena fallet mängden amitriptylinhydroklorid och i det andra fallet amitriptylinbas. Detta innebär att Saroten innehåller cirka 13 procent mer aktiv substans än Tryptizol. Den lilla skillnad i aktiv substans mellan Tryptizol och Saroten har dock ingen påverkan vid nyinsättning. Däremot går det inte att utesluta att någon enstaka patient upplever dosberoende biverkningar i lite större utsträckning vid byte till Saroten.

Serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare, som duloxetin (Cymbalta) och även pregabalin (Lyrica) har prövats vid fibromyalgi, men den Europeiska läkemedelsmyndigheten har bedömt att nyttan med behandlingen inte överstiger riskerna. SSRI saknar effekt vid generaliserade smärttillstånd.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Goldenberg D, Mayskiy M, Mossey C, Ruthazer R, Schmid C. A randomized, double-blind crossover trial of fluoxetine and amitriptyline in the treatment of fibromyalgia. Arthritis Rheum. 1996 Nov;39(11):1852-9.PubMed
  2. Scudds RA, McCain GA, Rollman GB, Harth M. Improvements in pain responsiveness in patients with fibrositis after successful treatment with amitriptyline. J Rheumatol Suppl. 1989 Nov;19:98-103 PubMed
  3. Uçeyler N, Häuser W, Sommer C. A systematic review on the effectiveness of treatment with antidepressants in fibromyalgia syndrome. Arthritis Rheum. 2008 Sep 15;59(9):1279-98. PubMed
  4. Läkemedelsverket. Neuropatisk smärta. Behandlingsrekommendation 2007.

Bedömning utförd av

Teresa Alton-Borgelin, Eva Carlsson-Holm, Per Fürst, Karl-Åke Jansson, Stefan Lundeberg, Jan Persson, Bo Ringertz, Karl-Fredrik Sjölund, Carl-Olav Stiller

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.